Tetování vlasů nákres čelní linie
Tetování vlasů nákres čelní linie

 

Rekonstrukce čelní linie je nejdůležítější a nejcitlivější část procedury, určuje celkový vzhled a ovlivňuje tvar, tedy geometrii obličeje.

 

Tvar, výška linie a měkkost přechodu je vždy konzultována se zákazníkem před a během procedury.

 

Při prvním a druhém sezení je výška a tvar čelní linie tvořena tak, aby bylal ponechána možnost pro dodatečné snížení, úpravu tvaru (rozšíření) nebo změkčení čelní linie v průběhu procesu.

Co když se mi pigment v pokožce rozpije a budu mít na hlavě rozpité fleky?

K zákroku používáme třísložkový pigment nyní nově vyvinutý pro metodu mikropigmentace. Po aplikaci pokožka přirozeně reaguje tak, že se snaží cizí částečky vyloučit ( slouching). K této reakci dochází nejsilněji po prvním sezení. Po druhém a třetím sezení k takové reakci již zpravidla nedochází, každá jednotlivá tečka pigmentu implantovaná do pokožky se obklopí kožními buňkami a tím se pigment stabilizuje.V této fázi ( hojení a stabilizace) je důležité. aby nedocházelo k dlouhodobému nebo opakovanému působení kapaliny ( voda, pot) s implantovaným pigmentem po dobu 8 dní od implantace. Je tedy nutné omezit fyzické aktivity ( fitka, jízdu na kole a jiné sporty při kterých dochází k nadměrné produkci potu) a máčení pokožky po dobu hojení/ stabilizace. Tím se zamezí nežádoucí migraci pigmentu do okolní tkáně a tečky zůstou po vyhojení drobné a stabilní. Po osmi dnech hojení již je pigment stabilní a a klient se může věnovat všem fyzickým aktivitám bez omezení.


Za jakou dobu je potřeba zákrok opakovat?
Záleží na typu pokožky. Mikropigmentace obecně se označuje jako semipermanentní, což znamená že čas od času vyžaduje korekci. Pigment nikdy zcela nevymizí, postupem času však bude méně výrazný. Doporučuji korekci v rozmezí 1-2 let po zákroku, zde záleží na typu pokožky.

 

Za jak dlouho po proceduře budu moci bez obav na veřejnost?
Bezprostředně po zákroku je pokožka podrážděná a zarudlá, zarudnutí zcela ustoupí po

třech dnech, čtvrtý den už má pokožka opět svoji přirozenou barvu.

 

Jak pečovat o pokožku po zákroku?
Pokožka po zákroku nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Večer před zákrokem je potřeba hlavu oholit strojkem nebo žiletkou a jemně očistit pokožku na hlavě od lupů.

Těsně po zákroku je potřeba se vyvarovat přímému slunci, opalování v soláriu nebo působení chlorované vody na veřejných koupalištích.


Jak bude vypadat pigmentace po opakovaném doplnění? Neslije se nakonec pigmentace v jednolitou tmavou plochu?

Doplnění neprobíhá automaticky. Před každým doplněním se posoudí aktuální hustota a tmavost pigmentace a doplňují se pouze dostatečně vybledlá místa tak, aby nedošlo k přehustění nebo slití pigmentovaných teček.

 

Je možné kombinovat mikropigmentaci s odrostlými vlasy?

Mikropigmentaci do odrostlých vlasů neprovádíme. Mikropigmentace je určena lidem, kteří nemají problém si hlavu holit, resp.udržovat střih vlasů nakrátko, maximálně 2 mm.

Zájemce o zákrok, který není připraven si holit hlavu a přesto má zájem o zákrok, aby částečně zakryl mikropigmentací prosvítající pokožku v odrostlých vlasech, musí počítat s tím, že v průběhu procedury bude nutné si hlavu oholit před každým zákrokem. Odrostlé vlasy brání snadnému přístupu zařízení k pokožce v průběhu zákroku, pokožku s odrostlými vlasy je obtížnější udržovat čistou a sterilní během zákroku, vlasy vadí zejména při stírání pigmentu, odstraňování drobných šupinek kůže apod. Hlavu je tedy nutné udržovat nakrátko až do dokončení procedury, tedy asi po dobu tří týdnů.

Po absolvování posledního sezení není problém si vlasy opět nechat dorůst podle vlastního uvážení.